Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z witryny internetowej www.pba.pl (dalej: „Witryna”).

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na witrynie internetowej pba.pl jest GEO PROPERTY GROUP POLSKA JUSTYNA LIPKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem Boduszewo 15A, 62-095 Boduszewo REGON 380794043, NIP 782-282-74-10 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@pba.pl
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator w pełnym zakresie zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, w tym gwarantuje wpływ na zakres przetwarzanych danych oraz ułatwia wykonywanie wszelkich praw przysługujących osobom, których dane dotyczą. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Cel, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem i odpowiednimi podstawami prawnymi:
  1. W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną przetwarzane są podane dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli osoba przesyłająca zapytanie poda również inne dane, uznaje się to za zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
  2. W przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu zawarcia i realizacji umowy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP, dane dokumentów tożsamości, adres e-mail oraz dane działalności gospodarczej (jeśli zostały podane) takie jak: nazwa działalności, adres siedziby, numer NIP, numer REGON.
  3. W celach marketingowych Administratora, podmiotów współpracujących i podmiotów upoważnionych, na potrzeby analizy i personalizacji oferty prezentowanej na Witrynie, a także polegających na promowaniu usług Administratora oraz zarządzaniu usługami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP, dane dokumentów tożsamości, adres e-mail (jeżeli zostały podane) oraz dane działalności gospodarczej (jeśli zostały podane) takie jak: nazwa działalności, adres siedziby, numer NIP, numer REGON. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
  5. W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);
  6. W celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  7. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na Witrynie przetwarzane są takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);
  8. W celu administrowania stroną internetową przetwarzane są takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze witryny internetowej www.pba.pl. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji osób podających dane. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z daną osobą w celu obsługi zapytania ofertowego czy zrealizować umowę ,lub spełnić oczekiwania użytkowników Witryny w zakresie korzystania z niej.

Pliki cookie

 1. Witryna wykorzystuje pliki cookie (cookies). Zawierają one dane w postaci tekstowej i są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Gdy użytkownik odwiedza Witrynę po raz pierwszy, wyświetlony zostaje baner z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku „Zapisz preferencje” użytkownik wyraża zgodę na używanie przez Administratora określonych kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, zgodnie z zaznaczonymi preferencjami. Jak podano niżej, użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, ale należy pamiętać, że Witryna może wówczas nie działać poprawnie.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
 4. Pliki cookies nie przechowują żadnych informacji które mogłyby stanowić dane osobowe użytkownika, a także nie są wykorzystywane do ustalenia tożsamości użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie : przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies; możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies – w tym celu należy zapoznać się z dokumentacją przeglądarki. Jednak ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  2. stan sesji — w plikach cookie często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  3. tworzenie statystyk — pliki cookie są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Administrator wykorzystuje narzędzia Google, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  4. wyświetlanie reklam – ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy, dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Umożliwiają one dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb oraz pozwalają ocenić skuteczność działań reklamowych.
 7. Analityczne pliki cookies są używane we współpracy z partnerami analitycznymi Administratora do zbierania informacji o korzystaniu z witryny, takich jak odwiedzane strony, źródła ruchu i inne pomiary witryny:
  1. Google Analytics: zbiera informacje, które raportują trendy w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Te pliki cookie śledzą informacje, takie jak czas wizyty, czy odwiedzający był wcześniej na stronie i która strona odesłała użytkownika do Witryny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites
  2. Google Tag Manager: Za jego pomocą można zbierać informacje o działaniach wykonywanych przez użytkowników w Witrynie, takie jak np.: realizacja różnych zdarzeń. Dzięki niemu można lepiej skonfigurować analitykę witryny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 8. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook. W ramach tych narzędzi kieruje do odbiorców reklamy w tym serwisie, opierając się na zgodzie użytkowników. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań użytkowników na Witrynie, jest na niej zaimplementowany tzw. Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkowników. Należy jednak pamiętać, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Uprawnienia podmiotów danych

 1. Osoby, których dane przetwarza Administrator, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Administrator może zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Może to mieć miejsce, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna lub istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Osoby, których dane dotyczą, mogą zrealizować swoje uprawnienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres kontkat@pba.pl .
 4. Osobom, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili dana osoba może tę zgodę wycofać:
  1. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać maila na adres kontakt@pba.pl lub pismo listownie na adres siedziby Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Zatem do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
  2. Preferencje dotyczące zapisywania plików cookies, można zmienić w dowolnym momencie zmienić poprzez funkcjonalności udostępnione na Witrynie.

Odbiorcy danych osobowych

 1. W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierscy, podmioty świadczące usługi prawne, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, inne podmioty współpracujące przy realizacji zleceń (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).
 2. Dane użytkowników Witryny, takie jak pliki cookies dotyczące ich wizyty na Witrynie są też przekazywane do operatorów reklam internetowych, takich jak Google czy Facebook.
 3. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator może mieć obowiązek przekazać dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe tylko przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Jednakże z przyczyn technologicznych i operacyjnych faktyczny czas na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa może się wydłużyć. Do podanych poniżej okresów należy doliczyć 30 dni na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane będą przetwarzane:
  1. w przypadku kontaktu lub zapytania – przez okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji – albo zasilą bazę klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego zamknięcia rozmów, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
  2. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
  4. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie i przekazywanie danych do państw trzecich

 1. W stosunku do użytkowników Serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
Menu