separator

Pobierowo Baltic Apartments to nie tylko świetne miejsce na wypoczynek. To także inwestycja w stałe źródło dochodów i lokata kapitału. Mogą Państwo korzystać ze swojego apartamentu przez część roku, resztę czasu wynajmując go. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeznaczyć lokal wyłącznie na wynajem.

Zgodnie z raportem GUS Pomorze Zachodnie jest obecnie najpopularniejszym regionem turystycznym w Polsce – a popularność ta rośnie z roku na rok. W roku 2018 w regionie udzielono ponad 15 mln noclegów – o ponad milion więcej niż w 2017 i o dwa miliony więcej niż w 2016. W ten sposób Pomorze Zachodnie wyprzedza Małopolskę o 1,23 mln noclegów – a inne regiony nie przekroczyły 10 mln noclegów. Do samej gminy Rewal, w której leży Pobierowo, w dwóch miesiącach wakacyjnych 2018 przyjechało niemal 700 tys. turystów. Trend ten jest wzmacniany przez inwestycje w samym regionie – powstają nowe szlaki rowerowe, wieże widokowe i wszelkie inne obiekty infrastrukturalne, które uzupełniają wspaniałe walory przyrodnicze.

Eksperci wskazują, że inwestycja w apartament nad polskim morzem jest obecnie jedną z najlepszych lokat kapitału z oczekiwaną stopą zwrotu na poziomie 7-8% – czyli znacznie więcej niż z lokat bankowych czy obligacji. Polski turysta, zasobny w dodatkowe przepływy, nadal częściej wybiera rodzime wybrzeże niż lokalizacje egzotyczne. Pomorze Zachodnie to również ulubiona destynacja dla gości zagranicznych – nie tylko z Niemiec, ale też np. ze Skandynawii. W samym Pobierowie trwa budowa dużego hotelu sieci Gołębiewski, który zapewni dodatkowe atrakcje, takie jak kompleks basenów, dwie sale kinowe, lodowisko, czy centrum zabaw dla dzieci. Wkrótce powstanie też hotel Hilton, co również podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Z myślą o maksymalizacji Państwa przychodów zaprojektowaliśmy apartamenty tak, aby mogły w nich, w dwóch osobnych pokojach, mieszkać komfortowo cztery osoby – tak więc nadają się one idealnie na wakacje rodzinne. Dla rodzin przyjeżdżających na wakacje wynajem apartamentu jest zwykle świetną alternatywą dla hoteli – zarówno pod względem ceny, jak i komfortu. Atrakcyjne położenie i komfort Pobierowo Baltic Apartments powodują, że apartamenty będą przyciągać gości przez cały rok.

Osoby fizyczne prowadzące lub nie, działalność gospodarczą, mają możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT przy inwestowaniu w apartamenty przeznaczone pod wynajem. Poniżej znajdą Państwo kilka istotnych wskazówek.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Możliwość odliczenia podatku VAT przy zakupie apartamentu wynika bezpośrednio z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług- zgodnie z treścią którego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby odliczyć cały podatek VAT naliczony z tytułu nabycia apartamentu należy go używać wyłącznie do czynności opodatkowanych, z wyłączeniem użytku prywatnego. Należy pamiętać, że używanie apartamentu do celów prywatnych spowoduje utratę prawa do odliczenia tej części podatku VAT jaka przypada na wykorzystanie apartamentu do tych celów.

Jednym z warunków odzyskania zapłaconego podatku VAT jest zgłoszenie się do właściwego urzędu skarbowego przed dokonaniem zakupu apartamentu i wypełnienie druku VAT-R, a co za tym idzie zarejestrowanie się, jako czynny podatnik VAT. Zgłoszenie VAT-R należy złożyć przed wpłatą pierwszej kwoty na poczet ceny sprzedaży, a najlepiej przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaż apartamentu. Wszystkie wystawione przez zbywcę apartamentu faktury dokumentujące kolejne wpłaty na jego zakup powinny zostać ujęte w rejestrze zakupów VAT. Kupujący wystawia faktury VAT dokumentujące należności z tytułu czynszu najmu i ujmuje je w rejestrze sprzedaży VAT. Nadto Kupujący składa we właściwych okresach rozliczeniowych deklaracje VAT, w których wykazuje wartość podatku należnego i naliczonego.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające apartamenty na wynajem, mogą odliczyć podatek VAT, pod warunkiem że posiadają status czynnego podatnika VAT, czyli zarejestrowały się w urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Zakres prowadzonej działalności powinien obejmować według klasyfikacji działalności – wynajem nieruchomości na własny rachunek, czyli PKD 70.20.Z.

Odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu apartamentowego odbywa się poprzez pomniejszenie podatku należnego VAT z tytułu sprzedaży, za miesiąc w którym otrzymano fakturę zakupu lokalu (lub fakturę zaliczkową).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w przypadku powstania różnicy – nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, różnicę tę można przenieść do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym lub żądać jej zwrotu na rachunek bankowy.

Otrzymane przez kupującego faktury dokumentujące kolejne wpłaty na zakup apartamentu należy ujmować w rejestrze VAT zakupów. Nadto należy pamiętać, że czynsz najmu powinien zostać udokumentowany fakturami, które powinny zostać ujęte w rejestrze VAT sprzedaży.

Uwaga: żadna z w/w informacji nie jest formą świadczenia pomocy prawnej i nie może być traktowana jako porada lub opinia prawna, kupujący każdorazowo powinien ustalić aktualnie obowiązujące warunki zwrotu VAT przed dokonaniem kupna apartamentu we właściwym urzędzie skarbowym. GEO PROPERTY GROUP POLSKA sp. z o.o. sp. komandytowa nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.

Menu